atc.png

atc.jpeg

ATC

ATC, Acoustic Transducer Company, är en brittisk specialisttillverkare av såväl högtalarelement som kompletta högtalarsystem, och även relaterad elektronik. ATC utvecklar och tillverkar själva alla element och system in house, för att säkerställa att prestanda hamnar på absolut toppnivå. Detta uppnår man genom att tillämpa ett genomgående professionellt förhållningssätt ända från grundläggande design, material, vetenskap och produktionsteknik.