Varför leasing?

24-60 månader Leasing via Svea Bank

Vad är Leasing?
Leasing ger dig en valfrihet att använda det egna kapitalet på ett effektivare sätt. Varför skall man som kund binda upp sitt fria egna kapital, i utrustning, om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten?

Leasing är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Svea Ekonomi äger och företaget nyttjar objektet. Vid leasingperiodens utgång skall kunden anvisa en köpare som köper leasingobjektet i befintligt skick för en köpeskilling motsvarande angivet restvärde.

Fördelar med Leasing
• Säker finansiering - med utrustningen som säkerhet
• Finansiera upp till I00% med full nyttjanderätt
• Kostnaden är lätt att budgetera och kan enkelt anpassas till intäkterna
• Du behåller din likviditet och binder inte kapital i utrustningen
• Frigör driftskapital som kan användas till annat i verksamheten
• Hela leasingavgiften är avdragsgill
• Snabbare kostnadsredovisning av investeringen
• Behöver inte förskottera moms

Nu så här i början av vårt samarbete med Svea Bank kan vi endast erbjuda leasing via personlig kontakt med oss i butiken.

Du når oss på 08 24 66 00 eller butiken@ljudmakarn.se

Svealogo