melco.jpg

melco1.jpg

Melco

Nästan alla kopplar idag sin musikanläggning till sitt nätverk för att komma åt strömmande musiktjänster som t ex Tidal, Qobuz eller Spotify, eller för att strömma sin lokalt lagrade musiksamling.

Allt fler börjar upptäcka att det finns en hel del störningar på våra hemnätverk som letar sig in i våra musikanläggningar och påverkar hur de låter.

Melco tillverkar därför nätverksutrustning som är gjord för musiklagring, musikdistribution och streaming så att våra musikanläggningar kan prestera optimalt oavsett om vi spelar musik från strömmande tjänster eller lokalt lagrad musik.

I vanliga IT-installationer på t ex kontor, så spelar störningar i nätverket ingen roll så länge man inte får för allvarliga störningar så att systemen inte fungerar och rätt data kommer fram till rätt apparat i rätt tid. I den här typen av installationer optimerar man utrustningen för extremt höga datahastigheter och för överföringar av stora datamängder som ska kunna slussas runt till en stor mängd enheter samtidigt.

I våra musikanläggningar är behoven helt annorlunda. Digital musik färdas jämförelsevis långsamt. En rippad CD-skiva lagrad i full kvalité strömmas normalt med datahastigheten 1411 kilobit/s (=1,4Mbit/s =0,0014Gbit/s) Högsta kvalitén som Spotify kan strömma är 320kbit/s. Om man jämför det med ett vanligt hushållsnätverk som har en kapacitet på 1Gbit/s eller ett snabbt hemnätverk som har en kapacitet på 10Gbit/s, så ser man att strömning av en rippad CD-skiva tar 0,14% (eller 0,014% om man har ett riktigt snabbt nätverk) av den kapaciteten. Samtidigt som Spotifys högsta kvalitet bara tar en fjärdedel av vad den rippade CD-skivan tar.
Vi kan alltså lätt konstatera att våra vanliga hemnätverk är rejält överdimensionerade för musikströmning när det gäller datahastighet. Men samtidigt genererar nätverken störningar som påverkar ljudkvalitén i våra musikanläggningar. Därför är det smart att välja nätverksutrustning som är lågstörande och som har en jämn datahastighet utan problem med långa så kallade dropouts, d v s egenskaper som är optimerade för musik-streaming snarare än för ekonomisystem och skrivare.

Melco är ett japanskt familjeföretag som grundades 1975 av Makato Maki för att tillverka hifi för den japanska marknaden. 1981 startade man tillverkning av IT-tillbehör i form av en EEPROM-programmerinsenhet. Företagets IT-division fick namnet Buffalo Technology som också var produktnamnet för en av deras första produkter, en populär print-buffer som kom att användas av många tillverkare.

Buffalo Technology växte till en IT-gigant känt för en rad olika innovationer och produkter. När streaming skulle lanseras i Japan, ett land där de flesta hem vid den tiden inte hade vare sig nätverk eller internetanslutning, ville grundaren och hifi-entusiasten Makato Maki ta fram de produkter som behövdes för att kunna använda streamers i ett land där de flesta inte ens hade någon dator hemma. Eftersom det handlade om produkter för hifi, så valde man att göra det i moderbolaget Melcos namn eftersom det redan från starten hade varit ett renodlat hifi-bolag.
Produkterna man tog fram konstruerades på ett helt annat sätt än produkter för vanligt IT-bruk, och man tog också in extern kompetens från England i form av Alan Ainslie som var en av pionjärerna för streaming i England och bland annat startade upp hifi-tillverkaren Naims multirumsdivision NaimNet, som utvecklade det allra första digitala multirumssystemet med fokus på ljudkvalitet. Alan Ainslie hade också erfarenhet från japanska hifi-tillverkare från sin tid som VD för Technics UK på 80-talet och var därför van att jobba tillsammans med japanska företag.
Med den kombinerade erfarenheten Alan Ainslie och utvecklarna på Melco hade, satte man igång projektet med fokus på en kombination av stabil funktionalitet, hög överföringskvalité och minimering av onödiga störningar.

Under arbetet insåg man tidigt att man kunde nå längre om man sänkte datahastigheterna till de nivåer som behövdes för musikändamål, istället för att köra så snabbt som den tekniska utvecklingen tillät. På så sätt genererades mindre störningar samtidigt som det alstrades mindre värme, viket eliminerade behoven av störande kylsystem. Genom att bara köra de processer som systemet behövde kunde man sänka störnivåerna ytterligare. Men för att bygga den typen av teknik insåg man att man inte kunde använda vanlig IT-teknik som andra musikservrar använder, utan man använde sig istället av en kombination av lågstörande, långsammare kretsar, specialskrivna programvaror och egenutvecklad teknik.

Den första nätverksprodukten man tog fram var Melco N1 som man benämnde som en ”Melco Digital Music Library”, d v s ett digitalt musikbibliotek. Under årens lopp har man utökat sortimentet och erbjuder idag Melco Digital Music Library-produkter på olika nivåer och med olika kapacitet.
Men vad är då en Melco Digital Music Library och hur använder man den? Den används på olika sätt beroende på vad användaren vill göra.

Om man har en bra streamer vill man ofta dels spela den musik man har lagrad i sitt lokala nätverk, men också använda strömmande tjänster som t ex Tidal och Spotify.
Melco:n tar då hand om din digitala musiksamling och förser den med riktigt bra metadata, så att man enkelt kan navigera i sin samling. Vid inläsningen kan Melcon hämta musiken både i filformat och direkt från CD. När musiken är importerad och automatiskt katalogiserad, visar Melco sedan upp musiksamlingen på ett överskådligt och lättnavigerat sätt. Musiken presenteras sedan i den streamer man redan har, fast kanske på ett lite mer lättnavigerat och mångsidigt sätt än man är van vid från andra system.

Om man inte har någon streamer och hellre vill använda en USB-DAC, så går det alldeles utmärkt att använda Melcon som en digital transport till din USB-DAC som du kan styra på flera sätt antingen med valfri UPnP-app (t ex Melco-appen) eller med Roon, eftersom Melco är Roon Ready.
Om du vill veta mer om Melcos fördelar, vad Melco:n gör rent tekniskt och hur den kopplas in i anläggningen, så klicka här för att läsa vidare. Annars kan man sluta läsa här och kontakta oss för en provlyssning.

Melco erbjuder tre typer av produkter:

– Melco Digital Music Library

– Nätverksswitch

– CD-drive för rippning och för CD-spelning

Melco Digital Music Library

Alla Melco Digital Music Library-produkter har samma funktioner. Det som skiljer dem åt är ljudprestanda, lagringskapacitet och fysisk storlek. Samtliga modeller finns i silver och svart.

Visa alla produkter